CZ | EN

Rozvoj vzdělání

Centrum vzdělávání

Cílem je podporovat výstavbu a vybavení vzdělávacích zařízení v regionu, aby bylo odborné vzdělání dostupné. Vzdělávací centrum umožní předávání znalostí, dovedností a zkušeností, které lékařům a zdravotním sestrám pomohou být úspěšnější ve svém zaměstnání. Vzdělávací zařízení budou místem pro výměnu zkušeností v oblasti lékařství a ošetřovatelství mezi Indií a zeměmi partnerů projektu. Součástí vzdělávacího projektu je také hygienická a zdravotní výchova obyvatelstva, zejména dětí.

  • Odborné vzdělávací kurzy
  • Odborné vzdělávací semináře

Poskytnout kurzy a semináře zaměřené na získání teoretických a praktických zkušeností z oblasti lékařství a ošetřovatelství, a tím zajistit zvýšení kvality celoživotního vzdělávání lékařů a sester. Účastníci kurzů získají specifické kompetence definované v programu každého kurzu a po absolvování získají certifikát.

Vzdělávací semináře:


 1.7.2012 – seminář intenzivní péče pro lékaře v Jodhpuru

Zakladatelka nadačního fondu MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. měla přednášku na prvním semináři intenzivní péče pro lékaře v Jodhpuru, který pořádal Dr. A. Goyal, na téma Dysnatrémie v neurointezivní péči.

21.2.2012 – seminář v nemocnici v Jadanu

Zakladatelka nadačního fondu MUDr. Věra Špatenková, Ph.D měla první seminář pro lékaře a sestry na téma „hygienicko-epidemiologický režim“.