CZ | EN

Rozvoj léčebné péče

Rozvoj zdravotnických zařízení

Cílem je podporovat výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení v regionu tak, aby kvalita poskytované péče odpovídala běžným standardům a aby byla zdravotní péče dostupná. Tato podpora přinese záchranu lidských životů a podpoří místní komunitu.

Ošetření pro znevýhodněné

Našim cílem je nabídnout zdravotní péči v daném regionu všem potřebným. V Indii je poskytována léčebná péče ve státních a soukromých nemocnicích. Státní nemocnice jsou však často nedostupné a jen nejchudší lidé zde mají léčbu zadarmo, ostatní musí počítat s úhradou léků. Naším cílem je nabídnout kvalitní zdravotní péči všem, kteří ji potřebují. S tímto již máme zkušenosti.

Lékařská pomoc návštěvníkům Indie

Pobyty v Indii s sebou nesou zvýšené zdravotní riziko a současný stav lékařské pomoci v Indii neodpovídá našim standardům. Cílem projektu je pomoc při zajišťování léčebné péče návštěvníkům Indie.

  • Očkování
  • Léky