CZ | EN

04.01.2021 Finanční podpora pro výstavbu medicínského projektu

Díky příspěvkům všech dárců mohl Nadační fond Helping Hands Medical Project Jadan India za rok 2020 na výstavbu medicínského projektu v Óm Ášramu přispět částkou 10 500 €. Pro podporu dostavby je z darů posílána maximální možná částka ponížená pouze o nezbytné bankovní pojištění. Ostatní režijní výdaje na provoz nadačního fondu financují členové nadace ze soukromých zdrojů.

Tato finanční podpora všech přispěvovatelů Nadačního fondu Helping Hands Medical Project Jadan India umožnila pokračování ve stavebních pracích, a tím pomoci medicínskému projektu v Óm Ášramu k jeho dokončení.

Obzvlášť v této obtížné době, ve které musí společnost čelit četným krizovým omezením v souvislosti s covid-19,  je pomoc všech dárců velkou podporou pro dokončení tohoto vzdělávacího a výzkumného projektu s celosvětovým významem pro pomoc nemocným.

O pokračování výstavby medicínského projektu publikujeme v časopise Satori.