CZ | EN

09.12.2019 Finanční podpora pro Óm Ášram

Nadační fond byl založen s cílem finančně podpořit iniciativy a aktivity přispívající ke zvýšení kvality a zlepšení dostupnosti zdravotní péče v Indii. Finanční sbírka byla nyní věnována na pomoc dostavby projektu Óm Ášram.

Díky finanční podpoře Nadačního fondu Helping Hands Medical Project Jadan India mohly pokračovat stavební práce na konferenčním centru. Byla dostavěna hala o ploše 710 m2, kterou lemují na všech čtyřech stranách balkony. Bylo zapotřebí vylít 53 betonových nosných sloupů. Na ně se nejdříve zhotovovalo bednění, umístily se ocelové komponenty, a poté přišlo na řadu vylití betonem. Jen samotné betonování balkonové desky trvalo 46 hodin. Povedlo se postavit vnější i vnitřní zdi haly.
Na tyto stavební práce se spotřebovalo 85 tun betonářské výztuže, 4000 pytlů cementu, 270 m3 písku, 500 m3 štěrku a 15 000 dutých stavebních bloků.
Díky finanční podpoře všech přispěvovatelů bylo možné pokrýt náklady těchto uvedených stavebních prací a tím Óm Ášramu pomoci k jeho dokončení.

MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.
zakladatelka a předsedkyně správní rady

 

O aktivitách finanční podpory Nadačního fondu publikujeme v magazínu Satori.