CZ | EN

06.04.2021 Pokračování dostavby medicínského projektu v Óm Ášramu v Jadanu

Práce na dostavbě vzdělávacího centra v Óm Ášramu v Jadanu díky příspěvkům všech dárců nadačního fondu Helping Hands Medical Project Jadan India i přes nepříznivou situaci koronavirové pandemie pokračují.

Povedlo se dokončit konferenční sál, cihlovou kopuli tohoto sálu a propojení konferenčního sálu s dalšími budovami celého objektu. Bohužel původní odhadovaný termín dostavění v roce 2019 nebylo možné z důvodu náročné pandemické situace splnit. Všechny vybrané dary byly odeslány na výstavbu vzdělávacího projektu v maximální možné částce, byly ponížené jen o finance spojené s převodem peněz do Indie. Ostatní režijní výdaje na provoz nadačního fondu financují členové nadace ze soukromých zdrojů.

Každý dar nadačnímu fondu Helping Hands Medical Project Jadan India přispívá k dokončení medicínského projektu, který je určen ke vzdělávání a ke zlepšení léčebné péče v Jadanu.